Hanging Shelf

SH-150 Hanging Shelf

Width: 50"

Depth: 11"

Height: 19"

Customize